Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

cử nhân luật

  • 09:40 | 29/12/2011
  • Một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng đội ngũ luật sự hiện nay là chất lượng đào tạo. Nên có một bước “chuyển mình” hợp lý, bắt đầu từ những vấn đề “gốc” trong công tác đào tạo nguồn LS sẽ bổ sung cho đội ngũ LS những LS đạt chuẩn…

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn