Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

cấp căn cước công dân

  • Giảm 50% lệ phí cấp thẻ căn cước công dân đến hết 2020 09:19 | 23/06/2020
  • Ngày 22/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn