Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

công tác cán bộ

  • Kiểm tra công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức 2019 09:33 | 13/08/2019
  • Đây là một trong những nội dung kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và cá nhân có liên quan tại Kế hoạch 2835/KH-BNV ngày 26/6/2019 của Bộ Nội vụ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn