Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

ban quản trị

  • Thủ tục thay đổi chủ tài khoản của Ban quản trị chung cư 07:45 | 17/07/2019
  • Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Nghệ An), Ban Quản trị chung cư Tân Thịnh được thành lập và có quyết định của UBND TP. Vinh từ tháng 3/2017. Nay Trưởng ban Quản trị chung cư chuyển chỗ ở và đã ủy quyền cho Phó Ban điều hành hoạt động.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn