Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

bằng cử nhân

  • Cần hiểu đúng cụm từ “bằng cử nhân” tại Luật giáo dục 2019 11:46 | 05/02/2020
  • Từ 01/7/2020, Luật mới quy định chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT là có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Nhiều người bảo có nghĩa là phải có bằng đại học, nhưng thực tế tôi thấy nhiều người học cao đẳng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn