Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

bí mật nhà nước

  • Đề thi THPT Quốc gia thuộc phạm vi bí mật nhà nước 14:41 | 22/12/2018
  • Nhằm bảo đảm an ninh chính trị, củng cố và phát triển kinh tế - xã hội,… ngày 15/11/2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 đã được thông qua (có hiệu lực từ 01/7/2020) với nhiều nội dung nổi bật, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
  • Những lĩnh vực nào thuộc phạm vi bí mật nhà nước? 17:08 | 23/11/2018
  • Có tổng cộng 15 lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế…thuộc phạm vi bí mật nhà nước được quy định rõ trong Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vừa được Quốc hội thông qua.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn