Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

VBQPPL

  • Bộ Y tế dự kiến bãi bỏ 70 văn bản quy phạm pháp luật 13:58 | 29/03/2019
  • Đây là những văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc liên tịch ban hành. Lý do bãi bỏ là các văn bản này không còn phù hợp, hoặc do hết hiệu lực, hoặc đã được điều chỉnh bởi văn bản khác.
  • Thông tư 338/2016/TT-BTC: Quy định mới về kinh phí xây dựng VBQPPL 14:20 | 10/02/2017
  • Ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn