Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 10/2019/TT-BCT

  • Sửa đổi thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA 08:03 | 05/08/2019
  • Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN ( ATIGA ).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn