Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quyết định 24/QĐ-TTg

  • Sắp ban hành 21 VBQPPL hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 08:13 | 08/01/2020
  • Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn