Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

  • Sẽ sửa điều kiện nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ 13:56 | 22/06/2020
  • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đang được dự thảo sửa đổi theo hướng giảm bớt các điều kiện, để người dân dễ tiếp cận.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn