Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

  • Mức chi trả thu nhập tăng thêm năm 2020 cho công chức tại TP.HCM 10:49 | 19/02/2020
  • Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn