Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 168/2017/NĐ-CP

  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành 09:50 | 17/10/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành.
  • Điều kiện công nhận điểm, khu du lịch 16:43 | 05/03/2018
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Trong đó, Chính phủ quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn