Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Nghị định 08/2020/NĐ-CP

  • Mẫu Thẻ Thừa phát lại và cách ghi các thông tin trên thẻ 10:55 | 04/05/2020
  • Nhằm bảo đảm thi hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP được thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp đã ban hành phôi Thẻ Thừa phát lại và Công văn 1083/BTP-BTTP ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng phôi Thẻ Thừa phát lại.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn