Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 07/2020/NĐ-CP

  • Kiểm tra mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt AHKFTA 10:51 | 26/02/2020
  • Để thực hiện theo Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo AHKFTA, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, xác định xuất xứ, mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo AHKFTA.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn