Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Kế hoạch 4312/KH-BNV

  • Sẽ công khai danh tính cán bộ, công chức vi phạm trên Cổng TTĐT 09:17 | 30/09/2019
  • Đây là một trong các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Kế hoạch 4312/KH-BNV ngày 09/9/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn