Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Covid-19

  • Gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT: Một số điểm cần lưu ý 09:22 | 29/05/2020
  • Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó đã quy định đối tượng áp dụng đối với việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), ...
  • Thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch Covid-19 14:42 | 27/05/2020
  • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona ...
  • Giảm 50% phí thẩm định một số lĩnh vực 14:32 | 27/05/2020
  • Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 03 Thông tư số 43 , 44 , 45 nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn