Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Covid-19

  • Phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới 10:13 | 21/09/2020
  • Bộ Y tế ra Quyết định 3888/QĐ-BYT về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển KT - XH.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn