Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Cổng Dịch vụ công quốc gia

  • Người vi phạm giao thông được ‘kích chuột nộp phạt’ từ 30/6 14:13 | 29/04/2020
  • Để việc nộp phạt trực tuyến lĩnh vực giao thông đường bộ triển khai thực hiện toàn quốc trước 30/6/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các Bộ, cơ quan cần quyết tâm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn