Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Cơ cấu tổ chức

  • Hướng dẫn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu công nghiệp 09:44 | 09/09/2015
  • Ngày 03/9/2015, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
  • Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai 15:49 | 14/03/2014
  • Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 21/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Thay đổi Người đại diện cho Bảo hiểm tiền gửi 10:10 | 17/08/2013
  • Cơ cấu tổ chức, quản lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTG) sẽ có sự thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, thay cho Tổng giám đốc như trước đây.
  • Cơ cấu lại tổ chức Viện hàn lâm KH & CN 12:49 | 11/02/2013
  • Theo Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định cơ cấu, chức năng, quyền hạn của Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ (VAST) sẽ được cơ cấu lại gồm 38 đơn vị.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn