Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bộ luật Lao động 2019

Theo Luật gia Bùi Tường Vũ, Bộ luật lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 trong đó có đưa ra lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, vì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng cao hơn trước.

  • Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với nữ lên 60 tuổi 15:14 | 29/04/2019
  • Đây là nội dung được đề xuất tại Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) nhằm điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có lộ trình, phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thất nghiệp,...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn