Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Bộ luật Lao động 2019

Theo Luật gia Bùi Tường Vũ, Bộ luật lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 trong đó có đưa ra lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, vì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng cao hơn trước.

  • Tiền lương làm thêm giờ từ 2021 sẽ được tính thế nào? 09:26 | 12/06/2020
  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, trong đó quy định chi tiết về tiền lương làm thêm giờ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn