Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Báo cáo định kỳ

  • Dự án xây dựng phải báo cáo tiến độ định kỳ 15:46 | 16/08/2013
  • Từ quý IV năm 2013, các dự án bất động sản sẽ phải thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và tình hình kinh doanh theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-BXD.
  • Bỏ báo cáo thanh tra định kỳ hàng tháng 08:44 | 18/06/2013
  • Từ ngày 10/8/2013, các cơ quan sẽ chỉ làm báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quý và báo cáo tổng hợp, thay vì theo tháng như hiện nay.
  • CQNN phải định kỳ báo cáo việc ứng dụng CNTT 11:33 | 23/04/2013
  • Từ ngày 1/5/2013, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm gửi Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng công nghệ thông tin cho Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/02 hàng năm.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn