Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

96/2016/NĐ-CP

 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ 14:50 | 23/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp 14:02 | 23/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp.
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ 13:39 | 23/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
 • Điều kiện kinh doanh súng bắn sơn 07:30 | 22/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh súng bắn sơn.
 • Điều kiện kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ 07:25 | 22/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ.
 • Điều kiện sản xuất con dấu 14:13 | 21/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện về an ninh trật tự sản xuất con dấu.
 • 13 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự 14:51 | 17/08/2016
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, quy định rõ 13 ngành, nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn