Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

226/2016/TT-BTC

  • Sẽ nghiên cứu sửa quy định về thu phí chứng thực 07:43 | 18/09/2019
  • Căn cứ Khoản 4, Điều 20 Luật Phí và lệ phí , Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, đề xuất phương án sửa Thông tư 202/2016/TT-BTC và Thông tư 226/2016/TT-BTC phù hợp quy định tại Nghị định ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn