Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

1210/QĐ-TTg

  • Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải đến 2020 16:02 | 28/07/2014
  • TVPL - Vừa qua, Thủ tướng ra Quyết định 1210/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đến năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn