Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Ủy viên Trung ương Đảng

  • Sẽ có khoảng 200 ủy viên trung ương khóa XIII 16:07 | 27/05/2020
  • Trường hợp đặc biệt cần thiết tái cử Ban Chấp hành trung ương, không nằm trong độ tuổi quy định, Bộ Chính trị sẽ xem xét kỹ lưỡng, trình Ban Chấp hành trung ương ở thời điểm thích hợp để quyết định.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn