Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ưu đãi

  • Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ 14:16 | 14/02/2019
  • Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín ...
  • Ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa 08:07 | 28/01/2019
  • Công ty CP Thủy Đặc sản cổ phần hóa từ 1/5/2002. Theo quy định, Công ty được ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP , được miễn tiền thuê đất 6 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.
  • Chế độ ưu đãi khi công tác tại xã đảo 08:43 | 04/03/2017
  • Theo phản ánh của ông Trần Công Danh (Trà Vinh), ngày 13/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 810/QĐ-TTg công nhận 6 xã, thị trấn thuộc tỉnh Trà Vinh là xã đảo và được hưởng chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo quy định hiện hành.
  • Cho vay ưu đãi đối với dự án ứng dụng khoa học - công nghệ 09:51 | 05/04/2014
  • Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn