Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

điều kiện kinh doanh

  • Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh 09:59 | 02/01/2019
  • Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP , trong đó tiếp tục đơn giản hoá các quy định về điều kiện kinh doanh (ĐKKD).
  • Điều kiện hoạt động của nhà xuất bản 08:55 | 03/12/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện hoạt động của nhà xuất bản.
  • Điều kiện kinh doanh xổ số 16:00 | 23/11/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh xổ số.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn