Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

địa điểm kinh doanh

  • Vướng mắc về đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh 08:46 | 13/03/2020
  • Theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Hải (Hà Nội), việc quy định doanh nghiệp (DN) có thể lập địa điểm kinh doanh tại các tỉnh khác trụ sở chính mà không phải thông qua chi nhánh là điểm mới, tạo thuận lợi cho DN trong quá trình hoạt động, đơn giản hóa ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn