Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

đấu thầu

  • Có được chuyển nhượng toàn bộ thầu cho nhà thầu liên danh? 15:00 | 27/01/2020
  • Trường hợp nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì nhà ...
  • Doanh nghiệp tư nhân có được tham gia đấu thầu? 07:56 | 08/01/2020
  • Cơ quan bà Lê Thị Mười (Bình Định) là bên mời thầu đang chấm thầu cho gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn. Trong đó có một nhà thầu là doanh nghiệp tư nhân tham gia nộp hồ sơ dự thầu, đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
  • Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2020-2025 09:03 | 31/12/2019
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được ...
  • Thông tin về năng lực nhà thầu phải cung cấp khi đấu thầu qua mạng 11:44 | 30/12/2019
  • Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được ...
  • TP.HCM tiến tới đấu thầu các tuyến xe buýt 11:05 | 21/12/2019
  • TP.HCM sẽ đấu thầu các luồng tuyến xe buýt thay cho việc đặt hàng đã làm nhiều năm qua. Đây có thể là làn gió mới thu hút nhà đầu tư bên ngoài có năng lực tham gia, vực dậy tình hình xe buýt vốn đang èo uột.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn