Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

đảng viên

  • Phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc dựa trên 3 tiêu chí 16:47 | 11/05/2020
  • Đề cập đến vấn đề số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, căn cứ để phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng dựa trên 3 tiêu chí: ...
  • Tổng hợp những văn bản quan trọng mà Đảng viên phải biết 16:21 | 14/01/2020
  • Nhằm giúp Đảng viên nắm bắt được Điều lệ, Quy định, Hướng dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết ...
  • Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên mới nhất và cách ghi 10:31 | 07/12/2019
  • Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019, trong đó có mẫu bản kiểm ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn