Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

đại hội đảng

  • Sẽ có khoảng 200 ủy viên trung ương khóa XIII 16:07 | 27/05/2020
  • Trường hợp đặc biệt cần thiết tái cử Ban Chấp hành trung ương, không nằm trong độ tuổi quy định, Bộ Chính trị sẽ xem xét kỹ lưỡng, trình Ban Chấp hành trung ương ở thời điểm thích hợp để quyết định.
  • Các bước tiến hành đại hội đảng các cấp 09:15 | 26/05/2020
  • Theo Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/09/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng , Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng dẫn về các bước tiến hành đại hội như ...
  • Sau Đại hội Đảng, sửa toàn diện Luật Đất đai 11:03 | 17/04/2020
  • Ngày 16/4, Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể, cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Thời điểm sửa đổi Luật Đất đai là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn