Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

đơn vị hành chính

  • Chế độ với CBCCVC cơ quan đảng, đoàn thể khi sắp xếp ĐVHC 13:52 | 25/03/2020
  • Đây là nội dung tại Hướng dẫn 28-HD/BTCTW ngày 28/02/2020 về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, ...
  • TPHCM sẽ giảm 10 phường 08:04 | 09/10/2019
  • Đối chiếu thực trạng các đơn vị hành chính (ĐVHC) trên địa bàn TP với các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, UBND TP vừa báo cáo Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019 - ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn