Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

đăng kiểm

  • Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới 08:26 | 25/06/2019
  • Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trong đó, nêu rõ quy định đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn