Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

đăng ký khai sinh

  • Liên thông khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi 08:20 | 22/11/2019
  • Ngày 21/11/2019 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH và kết nối thông tin quản lý hộ tịch qua NGSP phục vụ liên thông khai sinh, ...
  • Áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh tại 4 thành phố 08:16 | 07/01/2016
  • Thực hiện kế hoạch triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh, toàn bộ các Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã của 4 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng phần mềm đăng ký ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn