Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

đóng cửa

  • Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết 07:58 | 24/03/2020
  • Cho rằng trong 10-15 ngày tới sẽ quyết định thất bại hay thành công trong chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn