Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Án lệ

  • Danh sách 14 dự thảo án lệ năm 2020 10:30 | 21/07/2020
  • Tiếp tục triển khai công tác phát triển án lệ năm 2020, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TAND tối cao đã xây dựng 14 dự thảo án lệ trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại. Cụ thể:
  • Quy định mới nhất về áp dụng Án lệ trong hoạt động xét xử 10:01 | 21/06/2019
  • Hiện nay, việc áp dụng án lệ trong hoạt động xét xử của Tòa án, không còn gì xa lạ. Thực tế đã có 57 bản án áp dụng án lệ về tranh chấp hợp đồng tín dụng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại; 04 bản án áp dụng án lệ về hôn nhân gia đình; 06 bản án ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn