1.     Sứ mệnh THƯ VIỆN PHÁP LUẬT:

·         Thành lập năm 2003, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sử dụng môi trường Internet để giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu;

·         Giải pháp của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là cộng thêm giá trị gia tăng vào hệ thống văn bản pháp luật, tạo môi trường chia sẻ thông tin pháp lý, cùng thảo luận và giao dịch các vấn đề pháp lý;

·         Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;

 

2.     Sản Phầm và Khách hàng: 

 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hiện là giải pháp giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…” trên nền công nghệ cao, uy tín và lớn nhất VN từ 2005 đến nay, với các sản phầm, dịch vụ sau:

·         Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ra Phiên bản đầu tiên từ 2005, đến nay là Phiên bản thứ 5, đang được 35.000 Doanh nhân, Viên chức, Luật sư, Chuyên viên Pháp lý,… sử dụng và cập nhật văn bản luật mỗi ngày;
 

·         Website  www.ThuVienPhapLuat.vn  hoạt động từ tháng 1/2008, hiện có 368.000 Thành viên đăng ký sử dụng thường xuyên;
 

·         Mạng Cộng Đồng DanLuat https://danluat.thuvienphapluat.vn có được sự cộng tác của hơn 40 luật sư, hàng ngàn Chuyên Viên Pháp Lý và Viên Chức am hiểu pháp luật. Mỗi ngày DanLuat giải đáp, tư vấn, thảo luận trên dưới 200 vấn đề pháp lý, vướng mắc pháp lý, với 107.000 Thành viên tham gia;
 

·         Hỗ Trợ Sơ Bộ về Pháp Luật: Mỗi ngày THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tiếp nhận 70 cuộc ĐT, Email, YM! hỗ trợ, tư vấn sơ bộ về pháp luật. Việc hỗ trợ sơ bộ này giúp cho công chúng và doanh nghiệp nhanh chóng có giải pháp xử lý các vấn đề pháp lý mình đang gặp phải;
 

·         Thông Báo Văn bản Mới qua Email và SMS: Ban Thư Ký Luật có trách nhiệm nắm bắt ngay vấn đề pháp lý mới, tóm lược thành Thông Báo ngắn gọn, súc tích và theo từng Lĩnh vực, Ngành nghề. Rồi gửi Thông Báo ấy qua Email và tin nhắn SMS đến Khách hàng đăng ký nhận những Lĩnh vực, Ngành nghề tương ứng. Hiện có hơn 300.000 khách hàng có nhu cầu này; 
 

3.     Quan Điểm Của  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xây dựng hình ảnh và đội ngũ theo quan điểm:

·         Lấy uy tín THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm mục tiêu chính khi thực hiện các cam kết;

·         Có trách nhiệm với nhân viên, khách hàng, cộng đồng và đối tác;

·         Phát triển bền vững, không vì lợi nhuận cao trong ngắn hạn;

·         Hoạt động công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật;

·         Coi trọng đạo đức trong kinh doanh;

·         Trân trọng góp ý của khách hàng;