BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/BCT-XNK
V/v kiến nghị tạm ngừng thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23/3/2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công Thương nhận được Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Sau khi tiếp nhận phản ảnh của một số doanh nghiệp, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm dừng thực hiện mục b, khoản 2 và một phần mục c, khoản 2 của Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020 nêu trên để có thêm thời gian đánh giá lại sản lượng thực tế của vụ Đông Xuân, lượng hợp đồng xuất khẩu đã ký cũng như lượng tồn kho thực tế ở các doanh nghiệp. Việc mở tờ khai hải quan cho gạo xuất khẩu, theo dõi vẫn tiếp tục được thực hiện bình thường.

Bộ Công Thương xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, XNK (2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Công văn 2101/BCT-XNK năm 2020 về kiến nghị tạm ngừng thực hiện Thông báo 121/TB-VPCP do Bộ Công thương ban hành
Số hiệu:
2101/BCT-XNK
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Bộ Công thương
Người kí:
Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top