VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3318/VPCP-KTTH
V/v báo cáo về việc sự việc báo nêu

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ, liên quan đến việc báo điện tử Dân trí ngày 09 tháng 4 năm 2018 đăng bài về "Vụ lừa tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xem xét xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, đề xuất biện pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- TTg, các PTTg;
- VPTW Đảng, VP Tổng bí thư;
- UBND TP Hà Nội;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, PL, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Công văn 3318/VPCP-KTTH năm 2018 báo cáo sự việc báo nêu về Vụ lừa tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
3318/VPCP-KTTH
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Đặng Thanh Bình
Ngày ban hành:
11/04/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top