ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ
AN TOÀN THỰC PHẨM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 670/BQLATTP-VP
V/v tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 1152/UBND-VX ngày 27/3/2020 về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19,

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện triển khai hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn (cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, quán giải khát, nhà hàng, khách sạn, căng tin cơ quan, bệnh viện, thức ăn đường phố) như sau:

1. Không tổ chức phục vụ khách ăn, uống tại chỗ. Chỉ được bán hàng mang đi, đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi.

2. Thực hiện nghiêm các quy định vệ sinh phòng chống dịch và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa 2 người, bảo đảm an toàn khi giao nhận hàng.

3. Riêng các cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho nơi khác, bếp ăn tập thể của công ty xí nghiệp vẫn hoạt động bình thường, nhưng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho người ăn, giảm số lượng người sử dụng suất ăn trong cùng thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa 2 người ăn.

4. Thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên: từ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân Thành phố (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19;
- Lãnh đạo Ban QLATTP;
- Các phòng chuyên môn, TTKN;
- Lưu: VT, VP (ĐTPT, 30b).

TRƯỞNG BAN
Phạm Khánh Phong Lan

 

Công văn 670/BQLATTP-VP năm 2020 về tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu:
670/BQLATTP-VP
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
Người kí:
Phạm Khánh Phong Lan
Ngày ban hành:
28/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top