BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4071/BYT-KCB
V/v: bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
- Y tế ngành
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trong thời gian qua, để bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị đáp ứng với dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Rà soát và bảo đảm đáp ứng về phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu trong phòng, chống dịch COVID-19 theo diễn biến tình hình dịch COVID-19 (trên cơ sở Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 (được ban hành tại Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 và Quyết định số 1533/QĐ-BYT ngày 03/04/2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 941/QĐ-BYT và Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 được ban hành tại Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 và Quyết định số 1460/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 về đính chính Quyết định số 1259/QĐ-BYT ). Trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng của đơn vị, đề nghị có báo cáo đề xuất Bộ Y tế kịp thời.

2. Khẩn trương cập nhật báo cáo về năng lực đáp ứng với dịch COVID-19 theo công văn số 471/BYT-KH-TC 473/BYT-KH-TC ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế (công văn xin gửi kèm theo). Báo cáo đề nghị gửi trước ngày 04/08/2020 về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh), đồng thời nhập báo cáo trên trang thông tin: cdc.kcb.vn (các đơn vị chưa có tài khoản và password để đăng nhập, đề nghị đăng ký qua email: cdc.kcb@gmail.com).

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị các đơn vị  triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQGPCD COVID-19 (để b/cáo);
- Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Phó TB CĐQGPCD Covid-19 (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Vụ K.HTC;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch

 

Công văn 4071/BYT-KCB năm 2020 bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Số hiệu:
4071/BYT-KCB
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Bộ Y tế
Người kí:
Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top