BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/KCB-QLCL&CĐT
V/v: hạn chế chuyển tuyến người bệnh lên khám, chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Lãnh đạo Bộ Y tế về việc hạn chế công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện công tác chuyển tuyến người bệnh lên tuyến trên cụ thể như sau:

1. Tổ chức khám, chữa bệnh tại chỗ toàn bộ người bệnh theo tuyến đã được phê duyệt và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn hạn chế tối đa chuyển người bệnh lên tuyến trên.

2. Đối với người bệnh vượt quá khả năng điều trị tại tuyến tỉnh, khi chuyển tuyến ưu tiên chuyển đến các bệnh viện đầu ngành đã được quy định tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20 tháng 10 năm 2010 quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh (có Quyết định kèm theo).

3. Trường hợp đặc biệt, người bệnh bắt buộc phải chuyển tuyến đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, yêu cầu cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tuân thủ các quy định phòng hộ cá nhân, tránh lây nhiễm trong bệnh viện.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế triển khai ngay hoạt động trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn đề nghị liên hệ với Cục để phối hợp thực hiện./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng ban CĐQGPCDB Covi
d-19 (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Bệnh viện Bạch Mai (để phối hợp t/hiện);
- VP Bộ, Vụ BHYT, Vụ TTTĐ&KT;
- Các BV được phân công CĐT theo QĐ số 4026/QĐ-BYT;
- Website Cục, Website Bộ;
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Phó trưởng Tiểu ban điều trị - ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Lương Ngọc Khuê

(Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Bùi Quc Vương, ĐT: 0913.546.690)

Công văn 373/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về hạn chế chuyển tuyến người bệnh lên khám, chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Số hiệu:
373/KCB-QLCL&CĐT
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Cục Quản lý khám, chữa bệnh
Người kí:
Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top