BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1010/DP-DT
V/v thực hiện nghiêm việc khử trùng tàu bay chở khách quốc tế tại nơi nhập cảnh phòng chống COVID-19

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp với số mắc liên tục gia tăng. Để tiếp tục đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với các chuyến bay chở khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) kính đề nghị Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc việc khử trùng tàu bay chở khách quốc tế ngay tại nơi nhập cảnh theo quy định; không được chuyển cảng nội địa khi chưa thực hiện khử trùng tàu bay.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác khai báo y tế điện tử, kiểm tra y tế, khử khuẩn tàu bay ngay sau khi máy bay chở khách quốc tế hạ cánh làm thủ tục nhập cảnh và cấp giấy chứng nhận kiểm tra, xử lý tàu bay theo quy định.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) kính đề nghị Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các hãng hàng không quan tâm triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục Y tế Giao thông vận tải;
- TT KDYTQT; KSBT; YTDP các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Vietnam Airlines, Bamboo Airways, VietJet Air;
- Lưu: VT, DT.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Quang Tấn

 

Công văn 1010/DP-DT năm 2020 về thực hiện nghiêm việc khử trùng tàu bay chở khách quốc tế tại nơi nhập cảnh phòng chống COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
Số hiệu:
1010/DP-DT
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Cục Y tế dự phòng
Người kí:
Đặng Quang Tấn
Ngày ban hành:
19/11/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top