VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5428/VPCP-KTTH
V/v Hội nghị chuyên đề về Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 51/TTr-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2017 về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Đề án Hội nghị “Thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại" như đề nghị của Bộ Tài chính trình tại công văn nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan triển khai thực hiện cụ thể khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định chính thức về thời gian tổ chức Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ
TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, Cục Quản trị, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Công văn 5428/VPCP-KTTH năm 2018 về Hội nghị chuyên đề về Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
5428/VPCP-KTTH
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (028) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top