VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/VPCP-NN
V/v kiến nghị của UBND tp. Hồ Chí Minh tại Công văn số 416/UBND-ĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 416/UBND-ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 về việc khấu trừ chi phí bồi thưng, hỗ trợ di dời Quân đoàn 4 vào tiền sử dụng đất để thực hiện dự án khu phức hợp thương mại, văn phòng, căn hộ tại phường 25, quận Bình Thạnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tại Công văn số 416/UBND-ĐT nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất giải pháp. Lưu ý trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, cần nêu rõ căn cứ pháp lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02)
. VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Công văn 2251/VPCP-NN năm 2018 về kiến nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn 416/UBND-ĐT do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
2251/VPCP-NN
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Đinh Thị Cần
Ngày ban hành:
09/03/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top