Thuế TNCN 2013: tăng mức giảm trừ gia cảnh

07/12/2012 11:12 AM

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN từ ngày 1/7/2013 sẽ tăng lên như sau:

Đối với đối tượng nộp thuế 9 triệu đồng/ tháng (108 triệu đồng/năm)

Đối với người phụ thuộc: 3,6 triệu/ tháng.

Nếu như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có biến động từ 20% thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để áp dụng cho kì tính thuế tiếp theo.

Thông tin trên được quy định tại luật thuế TNCN số 26/2012/QH13

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

(Còn tiếp)

23,764

Bình luận (1)
Thue TNCN

Tại sao chỉ quan tâm đến việc tăng mức giảm trừ với người phụ thuộc mà không điều chỉnh điều kiện giảm trừ. Theo quy định người phụ thuộc có thu nhập từ 500.000đ trở lên là không được tính giảm trừ rồi (500.000đ so với 3.600.000đ)

(Kieu Diem)